daňové novinky

ELEKTROAUTOMOBILY 2023

V období od 1. ledna do 31. března platila průměrná cena PHM u elektroautomobilů 6,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny. Od 1. dubna 2023 dochází ke změně, daná sazba se zvyšuje na 8,20 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny. Nárok na základní náhradu za používání osobních silničních motorových vozidel mají např. zaměstnanci, kteří při pracovní cestě …

ELEKTROAUTOMOBILY 2023 Pokračovat ve čtení »

DATOVÉ SCHRÁNKY 2023

Od 1. ledna 2023 byly automaticky zřízeny datové schránky podnikajícím fyzickým osobám. Takové osoby mají povinnost činit podání elektronicky, a to tehdy, pokud se týkají alespoň částečně jejich podnikatelské činnosti. Pokud ovšem nechcete nikam chodit, můžete kontaktovat nás, jakožto daňovou kancelář, která má právo za vás učinit veškerá podání. Do kdy je třeba podat daňové …

DATOVÉ SCHRÁNKY 2023 Pokračovat ve čtení »

MINIMÁLNÍ MZDA 2023

Zveřejněním ve Sbírce zákonů byla potvrzena nová výše minimální mzdy od 1. 1. 2023, a to v částce 17 300 Kč. Současně se zvyšují i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro jednotlivé skupiny prací. Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny. Výše minimální mzdy ovlivňuje celou řadu dalších veličin, a to zejména: hranici příjmů pro nárok na zálohu na …

MINIMÁLNÍ MZDA 2023 Pokračovat ve čtení »

On-line platformy 2023

Byla přijata novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní. Dle dané novely mají provozovatelné on-line platforem a e-shopů novou oznamovací povinnost, která se týká prodávajících, kteří na těchto platformách prodávají zboží nebo poskytují služby, viz DAC7. Povinnost platí od 1. ledna 2023. Lhůta pro první oznámení je do 31. ledna 2024 za oznamovací období …

On-line platformy 2023 Pokračovat ve čtení »

DPČ 2023

V rámci navýšení průměrné mzdy pro rok 2023 se mění i limity u dohody o pracovní činnosti. Nově bude limit činit 4 000 Kč. Je třeba si dát pozor na limit pro pojistné (sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění) a limit pro srážkovou a zálohovou daň. U dohody o pracovní činnosti se tento limit odlišuje. …

DPČ 2023 Pokračovat ve čtení »

NOVÝ TISKOPIS 25 5259

Pokud při prodeji nemovitých věci není splněna zákonná lhůta pro osvobození, není ještě vše ztraceno. U dvouleté a desetileté lhůty lze dané příjmy podmíněně osvobodit, pokud se podá oznámení o uspokojování vlastní bytové potřeby vymezené v § 4b ZDP. Jedná se o tiskopis 25 5259, který je dobrovolný. Týká se pouze fyzických osob. Dané oznámení …

NOVÝ TISKOPIS 25 5259 Pokračovat ve čtení »

PRŮMĚRNÁ MZDA 2023

Pro rok 2023 se zvyšuje průměrná mzda na částku 40 324 Kč. Průměrná mzda ovlivňuje řadu daňových parametrů. Ovlivňuje například minimální zálohy na pojistném u OSVČ, rozhodnou částku pro účast na nemocenském pojištění a progresivní zdanění u fyzických osob. Minimální záloha OSVČ u sociálního zabezpečení pro rok 2023: 2 944 Kč. Minimální záloha OSVČ u veřejného zdravotního pojištění …

PRŮMĚRNÁ MZDA 2023 Pokračovat ve čtení »