DPČ 2023

V rámci navýšení průměrné mzdy pro rok 2023 se mění i limity u dohody o pracovní činnosti. Nově bude limit činit 4 000 Kč. Je třeba si dát pozor na limit pro pojistné (sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění) a limit pro srážkovou a zálohovou daň. U dohody o pracovní činnosti se tento limit odlišuje.

Pojistné se neplatí, pokud výše sjednané částky činí do 3 999 Kč, a to včetně. U daně je ovšem částka limitu 4 000 Kč, a to včetně. Pokud tedy subjekt nepodepíše prohlášení k dani, tak u odměny do 4 000 Kč včetně se aplikuje srážková daň + pojistné. Pokud subjekt má 4 001 Kč a více, tak se aplikuje zálohová daň + pojistné. V případě, že poplatník podepíše prohlášení k dani, tak se aplikuje zálohová daň, a to vždy.

DPČdo 3 9994 0004 001 a více
SZneanoano
ZPneanoano
DaňSD – nepodepsal
zálohová – podepsal
SD – nepodepsal
zálohová – podepsal
zálohová – ne/podepsal

Chcete mít přehled v účetních a daňových novinkách 2022/2023? Máme k dispozici záznam.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *