MINIMÁLNÍ MZDA 2023

Zveřejněním ve Sbírce zákonů byla potvrzena nová výše minimální mzdy od 1. 1. 2023, a to v částce 17 300 Kč. Současně se zvyšují i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro jednotlivé skupiny prací. Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny.


Výše minimální mzdy ovlivňuje celou řadu dalších veličin, a to zejména:

  • hranici příjmů pro nárok na zálohu na daňový bonus – minimální měsíční příjem pro přiznání nároku je ve výši poloviny minimální mzdy, tj. pro rok 2023 ve výši 8 650 Kč měsíčně (polovina minimální mzdy), ročně 103 800 (šestinásobek minimální mzdy),
  • slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení za rok 2023 – slevu lze uplatnit maximálně ve výši minimální mzdy, tj. v částce 17 300 ,
  • hranici pro osvobození pravidelně vyplácených důchodů (např. starobních) – osvobozen je roční příjem do výše 36násobku minimální mzdy, pro rok 2023 to tedy znamená navýšení na 622 800 za kalendářní rok,
  • veřejné zdravotní pojištění placené OBZP činí 2 336 (13,5 % z minimální mzdy). Pojistné je splatné od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího.

Chcete mít přehled v účetních a daňových novinkách 2022/2023? Máme k dispozici záznam.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *