NOVÝ TISKOPIS 25 5259

Pokud při prodeji nemovitých věci není splněna zákonná lhůta pro osvobození, není ještě vše ztraceno. U dvouleté a desetileté lhůty lze dané příjmy podmíněně osvobodit, pokud se podá oznámení o uspokojování vlastní bytové potřeby vymezené v § 4b ZDP.

Jedná se o tiskopis 25 5259, který je dobrovolný. Týká se pouze fyzických osob. Dané oznámení se nevztahuje na pětiletou časovou lhůtu, tj. na nemovitosti pořízené před novelou zákona (před 1. lednem 2021). Oznámení se podává do konce lhůty pro podání daňového přiznání. V oznámení stačí vyplnit informace o poplatníkovi, výši inkasovaných příjmů a datum obdržených příjmů (datum připsání částky na účet).

Ilustrační příklad:

Poplatník prodal v roce 2022 nemovitou věc za 3 000 000 Kč, kterou nakoupil v roce 2021 za 2 000 000 Kč. Poplatník ještě neví, jakou výši inkasovaných finančních prostředků použije na uspokojení vlastní bytové potřeby. V roce 2023 z finančních prostředků využil pouze 70 %. Poplatník v dané nemovitosti bydlel. Poplatník podává daňové přiznání v základní lhůtě.

Není naplněna dvouletá lhůta dle § 4 odst. 1 písm. a) ZDP, a tak lze využít podmíněné osvobození. V roce 2022 nebude poplatník nic zdaňovat. Do 1. dubna 2023 se podá oznámení, kde se na ř. 1 uvede částka 3 000 000 Kč. Do konce roku 2023 musí být prokázán účel vymezený v § 4b ZDP. V daném případě byla podmínka podmíněného osvobození naplněna pouze zčásti, a tak 30 % příjmů bude zdanitelných. V roce 2023 vzniká tedy zdanitelný příjem dle § 10 ZDP ve výši 900 000 Kč (3 000 000*0,3), k tomu výdaj v poměrné výši 600 000 Kč (2 000 000*0,3). Dané daňové přiznání se podá do 1. dubna 2024. Poplatník není v prodlení, nevzniká ani povinnost podat dodatečné daňové přiznání za rok 2022.

Chcete mít přehled v účetních a daňových novinkách 2022/2023? Máme k dispozici záznam.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *