NOVÝ LIMIT PRO DPH 2023

Vláda plánuje navýšit hranici pro zákonnou registraci k plátcovství při překročení obratu z 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč. Daná změna by měla platit od 1. ledna 2023. Dle přechodných ustanovení by se změna měla aplikovat i pro rok 2022. Pokud by tedy osoba povinná k dani překročila od 1. listopadu 2022 obrat 1 000 000 Kč, již se nebude muset povinně registrovat. Jedná se o sněmovní tisk č. 254 ze dne 22. června 2022.

Důvod přechodného ustanovení je stanoven kvůli tomu, že v případě překročení limitu 1 000 000 Kč v listopadu, vzniká povinnost podat přihlášku do 15. prosince 2022 a plátcem se osoba povinná k dani stane od 1. ledna 2023, což je datum, pro které již bude platit nový limit 2 000 000 Kč. Pokud by se i přesto chtěla osoba stát plátcem DPH, daný úmysl by měl být oznámen správci daně.

V rámci DPH se chystá více změn, jedná se např. o změnu související s kontrolním hlášením. Plátce bude moci využít zaškrtávacího políčka „nemám povinnost podat kontrolní hlášení“. Lhůta pro neúplnosti v kontrolním hlášení se prodlouží z 5 kalendářních dnů na 17 kalendářních dnů. Další změna se bude týkat pokut za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením. Na polovinu by se měla snížit pokuta ve výši 10 000 Kč a dále pokuta ve výši 50 000 Kč po splnění zákonných podmínek.

Chcete mít přehled v účetních a daňových novinkách 2022/2023? Máme k dispozici záznam.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *